MOTOCENTAR - Прв избор за гуми

Политика на квалитет

Квалитетот на производите и услугите го достигнуваме со Систем за управување со квалитет.

За реализирање на својата основна цел, компанијата Мотоцентар првенствено се фокусира на задоволството на своите клиенти преку почитување на следните принципи:

 • Комплетно исполнување и надминување на барањата и очекувањата на клиентите со примена на најдобри пракси во сервисирање и производство на патнички и товарни пневматици.
 • Професионален однос со своите клиенти како и исполнување на договорените рокови.
 • Континуирано подигнување на нивото на знаење, способност и вештини за зголемување на компетентноста за извршување на сите работи и задачи во процесот на производство и другите работни процеси, посебно оние кои влијаат на квалитетот на производите и услугите.
 • Почитување на законските прописи и барањата од страна на локалната управа и државата.
 • Постојано усовршување на процесите со современа опрема.
 • Високо ниво на професионален однос со добавувачите и со другите заинтересирани страни.
 • Благовремено и адекватно планирање на сите активности.
 • Обезбедување на здрава работна средина и обуки за поттикнување на свеста на вработените за квалитетно работење.
 • Целосно документирани процеси на работа со постојано идентификување и отстранување на неусогласеностите од страна на вработените.
 • Од 2009 година сите салони на Мотоцентар во Скопје поседуваат Michelin сертификати.
 • Воспоставен и постојано подобруван систем за управување со квалитет во согласност со барањата на стандардот ИСО 9001:2008 и негово преиспитување на ефикасноста и ефективноста.
 • Политика за квалитет е основа за дефинирање и преиспитување на целите за квалитет согласно барањата на ИСО 9001:2008.
 • Грижа за животната средина преку енергетска ефикасност на објектите, управување на отпадите, уредност на работната средина

Адреса:

Кисела Вода
Бул.Србија бр.10 - Скопје (на кружниот тек кај скопска цементарница)
тел.: ++ 389 2 2774 144

Момин Поток
ул.Јадранска Магистрала бр.1 - Скопје
тел.: ++ 389 2 3095 777

Нерези
ул.Војвода Васил Чакаларов бр.2 (спроти Реплек) - Скопје
тел.: ++ 389 2 3080 009

Маџари
ул.1632 бр.10 - Скопје
тел.: ++ 389 2 2550 619

Прилеп
Бул.Александар Македонски бр.580 (на влезот после Lukoil)
тел.: ++ 389 048 404 184

Штип
ул. Индустриска Зона Македонка 65/8 - Штип
тел.: ++ 389 32 304 030

Битола
ул.Краварски пат бб - Битола
тел.: ++ 389 4 7203 991; ++389 7 5407 734;

Куманово
ул.Козјачка бр.38 С.Доброшане - Куманово
тел.: ++ 389 3 1451 047