Новости

Известување за процедури и протоколи за превенција од ширење на корона вирусот (Covid-19)

Почитувани,

Во врска со актуелната ситуација поврзана со корона вирусот (Covid-19) и согласно сите забрани, мерки и препораки од надлежните Институции во нашата земја и од странство, “Мотоцентар“ д.о.о. Скопје <strong>воведе мерки за превенција и заштита</strong> на сите вработени и клиенти.

<strong>А. За вработените важат следните:</strong>

– Сите кои имаат директен контакт со надворешни лица, задолжителна употреба на заштитна маска и заштитни гумени ракавици;

– Сите кои немаат директен контакт со надворешни лица, се препорачува употреба на заштитна маска;

– На секои  60 минути да се врши дезинфекција на сервисните простории;

– На секои 30 минути да се врши дезинфекција на административните простории;

– Во секој тоалет и кујна се поставени течни средства за дезинфекција;

– Во секое службено возило се поставени течни средства за дезинфекција.

<strong>Б. За клиенти важат следните:</strong>

– Се препорачува клиентите да се држат до стандардните процедури во “Мотоцентар“ за прием на возило;

– На секое приемно одделение се поставени течни средства за дезинфекција (за клиенти);

– клиентите да оддржуваат по 1.5м растојание од вработените на Мотоцентар и останатите клиенти во просторот;

– Кафетериите во сервисно-продажните центри се затворени се додека важат мерките на Владата;

– Веднаш после предавањето на возилото (клуч и документи) на соодветно место (приемно одделение), се препорачува клиентот да ја напушти просторијата и да се врати за превземање на сервисираното возило согласно напатсвијата од вработениот во “Мотоцентар“;

Овие процедури и протоколи и се ставаат во функција и стапуваат на сила веднаш.

Важат се додека се на сила забраните, мерките и препораки од надлежните Институции во нашата земја.

Ова известување ќе биде: <strong>а/</strong>Истакнато (во печатена форма) на сите поважни места во рамки на секој продажно-сервисен салон на “Мотоцентар“ и <strong>б/</strong>Објавено на веб страната и социјалните мрежи на “Мотоцентар“.

Са секоја евентуална измена и/или дополна “Мотоцентар“ ќе врши благовремено известување.

&nbsp;

Како општествено договорна Компанија, покрај придржување кон овие процедури и протоколи, апелираме сите одговорно да се однесуваме и кон законите, правилата и прописите во сообраќајот со што ќе се намали можноста за намалување на безбедноста во сообраќајот.

&nbsp;

Однапред благодариме за разбирањето и соработката!

&nbsp;

“Мотоцентар“ д.о.о. Скопје