Rezerviraj Termin Nov

  • Избери локација
  • Избери услуга
  • Избери Дата и Време
  • Внеси информации
  • Дополнителни информации
  • Потврдете ги податоците
  • Потврда

Избери локација

Ве молиме изберете локација каде сакате да се изврши услугата

Избери локација

Ве молиме изберете локација каде сакате да се изврши услугата

Избери услуга

Ве молиме изберете услуга за која сакате да резервирате термин

Избери Дата и Време

Избери дата и време за услугата

Внеси информации

Ве молиме внесете ваши контактни информации за да може да ви испратиме потврда на терминот

Дополнителни информации

Информации за вашето возило

Потврдете ги податоците

Проверете ги внесените информации и кликнте на ПРАТИ ако се во ред

Потврда

Вашиот термин е успешно резервиран. ве молиме да ја зачувате оваа потврда.
Ви треба помош?
Побарајте не на: + 389 2 2774 144

Избери локација

Избери локација
Избери услуга
Избери Дата и Време
Внеси информации
Дополнителни информации
Потврдете ги податоците
Потврда за резервиран термин
Битола
ул.Краварски пат бб – Битола
Илинден
Улица 35 бр.20, Илинден
Кисела вода - бул.Србија
Бул.Србија бр.10 – Скопје (на кружниот тек кај скопска цементарница)
Куманово
ул.Козјачка бр.38 С.Доброшане – Куманово
Маџари
ул.1632 бр.10 – Скопје
Момин поток
ул.Јадранска Магистрала бр.1 – Скопје
Нерези - спроти Реплек
ул.Војвода Васил Чакаларов бр.2 (спроти Реплек) – Скопје
Прилеп
Бул.Александар Македонски бр.580 (на влезот после Lukoil)
Штип
ул. Индустриска Зона Македонка 65/8 – Штип

Резиме

Услуга
Duration
Локација
Дата
Време
Клиент
Total Price